r e c e n z j e

        Twórczość artystyczna Edmunda Szpanowskiego to dość rozległy obszar działalności ludzkiej,to nieokreślone możliwości samorealizacji.Dominującą stosowaną przez niego techniką jest rzeźba w drewnie,bowiem  drewno jest jego ulubionym tworzywem.Stosuje własne środki eksporesyjne ,które przedstawiają nowe wartości będące odbiciem jego subiektywnych odczuć.Jego poszukiwania tworcze można podzielić na klilka wątków. Jedne z pierwszych to kompozycje odnoszące sie do świata przyrody,są one zamknięte w mocnej geometrycznej formie.Inne odnoszą się do form morficznych,są one zwarte i ustawione centralnie.

          Szpanowski jest na etapie poszukiwań coraz to ciekawszych układów form i faktury.

Otwiera mu to nowa drogę dla nowych kompozycji rzeżbiarskich.Problematyka jaką się zajmuje to przede wszystkim przestrzeń wyrażona przy pomocy form rzeźbiarskich.W jego

warsztacie powstają rzeźby monumentalne np.,, Kronikarz ", ,,Światowid ", ,, Amazonki " ,

,,Jutrzenka ".Tworzy także mniejsze i bardziej nowoczesne formy: ,,Zamyślony ", ,,Układ

dwójkowy ",  ,,Misterium", ,,Pokłon". W jego zbiorach znajdują się również rzeźby sakralne.

Zajmuje się także rzeźbą użytkową- Ławy i rzeźby ogrodowe.Serię prac ,,Łupanki" cechuje ciekawa i orginalna forma.

           Patrząc na jego kompozycje rzeźbiarskie stwierdzam,że autora wyraźnie inspirują kształty biologiczne i postać ludzka.Zwraca on uwagę  na układ przestrzenny,który w jego pracach jast bardzo specyficzny.Ponadto Edmund Szpanowski wykazuje dużą sprawność

i umiejętność łącznia wielu problemów artystycznych w jedną osobowość twórczą.Swój

warsztat pracy twórczej stale doskonali,bowiem cechuje go duża pracowitość,talent i wra-

żliwość.

            Sądzę,ze jego praca twórcza zaowocuje znacznym uznaniem w niedalekiej przyszłości,czego mu serdecznie życzę.

 

                                                                            prof.dr hab.Kazimierz Świerczewski

                                                                                         Wydział Sztuki  

                                                                                         Uniwersytet Rzeszowski