korzenie

Zdjęcia do galerii korzenie zostały wykonane w roku 2006 w czasie pleneru

na terenie Galindii-Iznota/Mikołajek nad.j.Bełdany.